Agjencia e InteligjencËs Financiare

Category: Trajnim 2021

  • Trajnim me audituesit ligjor

    Në datën 09.12.2021, DPPPP në bashkëpunim me Institutin e Ekspertëve Kontabël të Autorizuar (IEKA), organizoi një seancë virtuale trajnimi me temë: “Mbi zbatimin e legjislacionit për parandalimin e pastrimit të parave dhe sanksionet ndërkombëtare” në të cilin morën pjesë 233 Auditues ligjor. Gjatë këtij trajnimi, janë trajtuar çështjet që kanë të bëjnë me detyrimet për…

  • Trajnim me subjektet e legjislacionit për parandalimin e pastrimit të parave

    Më datë 07.12.2021, Drejtoria e Përgjithshme e Parandalimit të Pastrimit të Parave organizoi në qytetin e Korçës, një seancë trajnimi me temë: “Mbi zbatimin e legjislacionit për parandalimin e pastrimit të parave dhe sanksionet ndërkombëtare”, në të cilin merrnin pjesë noterë të qyteteve të Korçës, Pogradecit, Ersekës dhe Devollit. Në këtë aktivitet, janë trajtuar në…

  • Trajnim me subjektet e legjislacionit për parandalimin e pastrimit të parave

    Në datat 17 dhe 18.11.2021  Drejtoria e Përgjithshme e Parandalimit të Pastrimit të Parave organizoi në qytetin e Durrësit, dy seanca trajnimi me temë: “Mbi zbatimin e legjislacionit për parandalimin e pastrimit të parave dhe sanksionet ndërkombëtare”, në të cilin merrnin pjesë noterë të qytetit të Durrësit dhe Kavajës. Në këtë aktivitet, janë trajtuar në…