Agjencia e InteligjencËs Financiare

Raporto


Manulalet për Raportimin Online në Faqen Zyrtare të AIF mund t’i gjeni në menunë anësore “Formularët”.

Për informacion të mëtejshëm mund të komunikoni në numrin e telefonit 042244602 ose të kontaktoni në: it@fint.gov.al