Agjencia e InteligjencËs Financiare

Ligje


LIGJI NR.9917, DATË 19.05.2008, I NDRYSHUAR

VKM 1

VKM 2

VKM 3

VKM 1

VKM 2

VKM 3

VKM 1

VKM 2

VKM 3

VKM 1

VKM 2

VKM 3

VKM 1

VKM 2

VKM 3