Agjencia e Inteligjencës Financiare

Category: Trajnim 2024

  • Trajnim me subjektet e ligjit

    Trajnim me subjektet e ligjit

    Në datën 03.07.2024, Agjencia e Inteligjencës Financiare (AIF) zhvilloi në bashkëpunim me Autoritetin e Mbikëqyrjes Financiare (AMF)  një aktivitet trajnimi mbi çështjet e parandalimit të pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit(PP/FT), në të cilin merrnin pjesë përfaqësues të strukturave të përputhshmërisë së subjekteve të ligjit nr.9917/2008 “Për parandalimin e pastrimit të parave dhe financimit të…

  • Trajnim me subjektet bankare

    Trajnim me subjektet bankare

    Në datën 19.06.2024, Agjencia e Inteligjencës Financiare (AIF) zhvilloi në bashkëpunim me Shoqatën Shqiptare të Bankave një Trajnim mbi çështjet e parandalimit të pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit(PP/FT), në të cilin merrnin pjesë përfaqësues të strukturave të përputhshmërisë së bankave të nivelit të dytë në Shqipëri. Gjatë këtij trajnimi janë trajtuar çështjet që…