Agjencia e InteligjencËs Financiare

Takim me përfaqësues të zyrës së Këshillit të Evropës në Tiranë në kuadër të forcimit të luftës kundër pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit.

Drejtori i Përgjithshëm, Z. Ervin Koçi pati sot një takim pune me Kreun në detyrë të zyrës së Këshillit të Evropës në Tiranë, Z. Olsi Dekovi për të diskutuar mbi mundësitë e bashkëpunimit dhe koordinimit të asistencës për Drejtorinë e Përgjithshme të Parandalimit të Pastrimit të Parave (DPPPP) në forcimin e luftës kundër pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit.

  1. Koçi shprehu mirënjohjen për asistencën e akorduar nga Këshilli i Evropës ndër vite për DPPPP duke nënvizuar veçanërisht efektivitetin dhe profesionalizmin në këtë bashkëpunim. Gjithashtu Z. Koçi vuri theksin në prioritet dhe synimet e DPPPP në funksion të riorganizimit dhe rritjes të performancës për të përballuar sfidat e të ardhmes në aspektin e zhvillimeve teknologjike apo ato administrative, ku mbështetja e asistencës së huaj është e qenësishme si dhe koordinimi i saj ndërmjet donatorëve ka gjithashtu një rëndësi të veçantë.
  2. Dekovi në këtë takim, rëndësi të veçantë i kushtoi rolit që po luan DPPPP në mirë-koordinimin e asistencës së huaj për institucionet shqiptare me qëllim që ndihma e dhënë të jetë në plotësim të nevojave dhe prioriteteve në këtë drejtim. Ai gjithashtu siguroi ofrimin e asistencës nga ana e Këshillit të Evropës për DPPPP, nëpërmjet Veprimit kundër Krimit Ekonomik në Shqipëri, pjesë e “Instrumentit Horizontal për Ballkanin Perëndimor dhe Turqinë III”, një program i përbashkët i Bashkimit Evropian dhe i Këshillit të Evropës.