Agjencia e InteligjencËs Financiare

Njoftimi i Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara 27.01.2023 – ((27 JANUARY 2023)-(SHTESË)

Njoftimi i Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara 27.01.2023 – ((27 JANUARY 2023)-(SHTESË)

 

The Security Council Committee Adds One Entry to Its Sanctions List – Reference 27 JANUARY  2023

On 27/01/2023, the Committee enacted the addition of the entry specified below
to its Sanctions List subject of the Charter of the United Nations.

  1. Entities

QDe.169 Name: Islamic State In Iraq And the Levant In South-East Asia (ISIL-SEA, ISIL-South East Asia)
A.k.a.: a) Islamic State East Asia Division b) Dawlatul Islamiyah Waliyatul Mashriq F.k.a.: na Address: na Listed on: 27 Jan. 2023 Other information: Formed in June 2016 upon announcement by now-deceased Isnilon Hapilon (QDi.204). Associated with Islamic State in Iraq and the Levant, listed as Al-Qaida in Iraq (QDe.115). INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities click here

 

Listën e përditësuar  të OKB e gjeni në adresat e mëposhtme si dhe në modulin e raportimit të DPPPP.

Listën e përditësuar, të plotë, të përcaktuar sipas individëve, subjekteve, vendeve dhe rezolutave bazë, e gjeni në:  https://www.un.org/securitycouncil/content/un-sc-consolidated-list

(Lista e Konsoliduar e OKB për personal dhe subjektet e shpallura Terrorist); https://www.un.org/press/en/content/security-council/press-release

(Lista e Konsoliduar e OKB për personal dhe subjektet e shpallura Terrorist në faqen web të DPPPP https://fiu.gov.al/sq/

(Lista e INTERPOL); https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities

Në zbatim të Ligjit 72/19, Neni 7, pas miratimit me VKM përkatëse, keto ndryshime në listën e sanksioneve të KSOKB-së, do t’i gjeni edhe në Regjistrin elektronik të Masave Shtrënguese Ndërkombëtare, të publikuar, ne dy gjuhë, në faqen zyrtare të MEPJ:

https://punetejashtme.gov.al/al/regjistri-elektronik-per-masat-shtrenguese-nderkombetare

https://punetejashtme.gov.al/en/registry-of-processing-the-data-on-implementation-ammendment-and-termination-of-international-restrictive-measures