news
publikimet-me-te-fundit

Raporti vjetor 2019

Mund të shkarkoni raportet vjetore në vite të Drejtorisë së Përgjitshme të Parandalimit të Pastrimit të Parave në formatin PDF duke klikuar link-un ketu.

Praktikat më të mira ndërkombëtare

Shkarkoni raportin ne formatin PDF duke klikuar ikonen mesiper ose link-un ketu.

Rekomandimet e FATF, Standardet Ndërkombëtare

Mund të konsultoni publikimet dhe Udhëzuesit më të fundit FATF dhe duke klikuar këtu.

Zbatimi i Dispozitave të Këshillit të Sigurimit të OKB

Shkarkoni listën e terroristëve ne formatin PDF duke klikuar ikonen mesiper ose link-un ketu.