Agjencia e InteligjencËs Financiare

Njoftimi i Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara 26.04.2023 – Reference SC/15267 e Publikuar nga OKB më (( 01 MAJ 2023)-(SHTESË)

Security Council ISIL (Da’esh) and Al-Qaida Sanctions Committee Adds Two Entries to Its Sanctions List

– Reference SC/15267  26 APRIL  2023 – Published by OKB on 01/05/2023

 

On 26 April 2023, the Security Council Committee pursuant to resolutions 1267 (1999), 1989 (2011) and 2253 (2015) concerning ISIL (Da’esh), Al?Qaida and associated individuals, groups, undertakings and entities approved the addition of the entries specified below to its ISIL (Da’esh) and Al-Qaida Sanctions List of individuals and entities subject to the assets freeze, travel ban and arms embargo set out in paragraph 1 of Security Council resolution 2610 (2021) and adopted under Chapter VII of the Charter of the United Nations.

  1. Individuals

QDi.434 Name: 1: MAULAWI 2: RAJAB 3: na 4: na
Name (original script): na
Title: na Designation: na DOB: 1976 POB: Afghanistan Good quality a.k.a.: Maulawi Rajab Salahudin Low quality a.k.a.: na Nationality: Afghanistan Passport no: na National identification no: na Address:  Paghman District, Kabul Province, Afghanistan Listed on: 26 Apr. 2023 Other information: Senior leader of the Islamic State in Iraq and the Levant – Khorasan (ISIL-K) (QDe.161). INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals.

QDi.435 Name: 1: SULTAN AZIZ 2: AZAM 3: na 4: na
Name (original script): na
Title: na Designation: na DOB: 1985 POB: Afghanistan Good quality a.k.a.: na Low quality a.k.a.: na Nationality: Afghanistan Passport no: na National identification no: na Address:  Afghanistan Listed on: 26 Apr. 2023 Other information: Spokesperson of the Islamic State in Iraq and the Levant – Khorasan (ISIL-K) (QDe.161). INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals.

In accordance with paragraph 58 of resolution 2610 (2021), the Committee has made accessible on its website the narrative summaries of reasons for listing of the above entries at the following URL:  www.un.org/securitycouncil/sanctions/1267/aq_sanctions_list/summaries.

The ISIL (Da’esh) and Al-Qaida Sanctions List is updated regularly on the basis of relevant information provided by Member States and international and regional organizations.  An updated List is accessible on the ISIL (Da’esh) and Al-Qaida Sanctions Committee’s website at the following URL:  www.un.org/securitycouncil/sanctions/1267/aq_sanctions_list.

The United Nations Security Council Consolidated List is also updated following all changes made to the ISIL (Da’esh) and Al-Qaida Sanctions List.  An updated version of the Consolidated List is accessible via the following URL:  www.un.org/securitycouncil/content/un-sc-consolidated-list.

 

Listën e përditësuar  të OKB e gjeni në adresat e mëposhtme si dhe në modulin e raportimit të DPPPP.

 

Listën e përditësuar, të plotë, të përcaktuar sipas individëve, subjekteve, vendeve dhe rezolutave bazë, e gjeni në:  https://www.un.org/securitycouncil/content/un-sc-consolidated-list

(Lista e Konsoliduar e OKB për personal dhe subjektet e shpallura Terrorist); https://www.un.org/press/en/content/security-council/press-release

(Lista e Konsoliduar e OKB për personal dhe subjektet e shpallura Terrorist në faqen web të DPPPP); https://fiu.gov.al/sq/

(Lista e INTERPOL); https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities

 


 

 

Ju përcjellim bashkëlidhur, me SCA/2/23(06), për dijeni dhe veprim, përditësimin e radhës, që konsiston në njoftimin për përfshirjen në listën e sanksioneve të KSOKB, te dy individëve, shtetas afganë, të identifikuar si pjesëmarrës, mbeshtetes, financues, rekrutues te aktiviteteve terroriste te ISIL-Khorasan (ISIL-K) dhe Al-Qaida, Këta individë janë subjekt i masave assets freeze, travel ban and arms embargo, te parashikuara ne paragrafin e parë te Rezolutes 2610 (2021) te KS dhe Kreun VII te Kartes se OKB

Këto shtesa në listën e  sanksioneve bëhen sipas Vendimit të datës  26/04/2023, bazuar në Rezolutat 1267 (1999), 1989 (2011) dhe 2253 (2015) per ISIL (Da’esh), Al-Qaida të KSOKB. 

Në zbatim të Ligjit 72/19, Neni 7, pas miratimit me VKM përkatëse, keto ndryshime në listën e sanksioneve të KSOKB-së, si dhe rezolutat perkatese, do t’i gjeni edhe në Regjistrin elektronik të Masave Shtrënguese Ndërkombëtare, të publikuar, ne dy gjuhë, në faqen zyrtare të MEPJ: 

https://punetejashtme.gov.al/al/regjistri-elektronik-per-masat-shtrenguese-nderkombetare 

https://punetejashtme.gov.al/en/registry-of-processing-the-data-on-implementation-ammendment-and-termination-of-international-restrictive-measures 

Si më poshtë, ndryshimet dhe Listën e përditësuar, të plotë, të përcaktuar sipas individëve, subjekteve, vendeve dhe rezolutave bazë, i gjeni në:  

https://www.un.org/securitycouncil/content/un-sc-consolidated-list