Agjencia e InteligjencËs Financiare

Njoftimi i Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara 18.01.2023 – ((Reference SCA/2/23 (01) 16 JANUARY 2023)-(SHTESË)

Njoftimi i Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara 18.01.2023 – ((Reference SCA/2/23 (01) 16 JANUARY 2023)-(SHTESË)

 

On 16/01/2023, the Committee enacted the addition of the entry specified below to its Sanctions List of individuals and entities subject to the assets freeze, travel ban and arms embargo set out in paragraph 1 of Security Council resolution 2610 (2021) and adopted under Chapter VII of the Charter of the United Nations.

  1. Individuals

QDi.433 Name: 1. ABDUL 2. REHMAN 3. MAKKI 4: na

Name (original Script): na
Title: na Designation: na DOB: 10 Dec. 1954 POB: Bahawalpur, Punjab Province, Pakistan Good quality a.k.a.: a) Abdur Rehman Makki; b) Abdur Rahman Makki, c) Abdul Rahman Makki; d) Hafiz Abdul Rahman Makki; e) Hafiz Abdul Rehman Makki; f) Hafiz Abdul Rehman Low quality a.k.a.: na Nationality: Pakistan Passport No: a) Pakistan number CG9153881, issued on 2 Nov 2007 b) Pakistan number A5199819 National Identification No: a) Pakistan 6110111883885 b) Pakistan 34454009709 Address: Tayyiba Markaz, Muridke, Punjab Province, Pakistan Listed on: 16 Jan. 2023 Other Information: He is deputy Amir/Chief of LASHKAR-E-TAYYIBA (LET) (QDe.118) a.k.a JAMAAT-UD-DAWA (JUD) and Head of Political Affairs Wing JUD/LET. He also served as head of LET’s foreign relations department and member of Shura (governing body). He is the brother-in-law of JUD/LET Chief Hafiz Muhammad Saeed (QDi.263). Father’s name is Hafiz Abdullah Bahwalpuri. Photo is available for inclusion in the INTERPOL-UN Security Council Special Notice. INTERPOL-UN Security Council Special Notice.

 

Listën e përditësuar  të OKB e gjeni në adresat e mëposhtme si dhe në modulin e raportimit të DPPPP.

Listën e përditësuar, të plotë, të përcaktuar sipas individëve, subjekteve, vendeve dhe rezolutave bazë, e gjeni në:  https://www.un.org/securitycouncil/content/un-sc-consolidated-list

(Lista e Konsoliduar e OKB për personal dhe subjektet e shpallura Terrorist); https://www.un.org/press/en/content/security-council/press-release

(Lista e Konsoliduar e OKB për personal dhe subjektet e shpallura Terrorist në faqen web të DPPPP https://fiu.gov.al/sq/


SCA/2/23, për dijeni dhe veprim, përditësimin e radhës, që konsiston në njoftimin për përfshirjen në listën e sanksioneve të KSOKB, te nje individi, shtetas pakistanez, të identifikuar si pjesëmarrës, mbeshtetes, financues, rekrutues te aktiviteteteve terroriste te ISIL dhe Al-Qaida, Ky individ eshte subjekt i masave assets freeze, travel ban and arms embargo, te parashikuara ne paragrafin e pare te Rezolutes 2610 (2021) te KS dhe Kreun VII te Kartes se OKB

Këto shtesa në listën e  sanksioneve bëhen sipas Vendimit të datës  16/01/2023, bazuar në Rezolutat 1267 (1999), 1989 (2011) dhe 2253 (2015) per ISIL (Da’esh), Al-Qaida të KSOKB.

Në zbatim të Ligjit 72/19, Neni 7, pas miratimit me VKM përkatëse, keto ndryshime në listën e sanksioneve të KSOKB-së, do t’i gjeni edhe në Regjistrin elektronik të Masave Shtrënguese Ndërkombëtare, të publikuar, ne dy gjuhë, në faqen zyrtare të MEPJ:

https://punetejashtme.gov.al/al/regjistri-elektronik-per-masat-shtrenguese-nderkombetare

https://punetejashtme.gov.al/en/registry-of-processing-the-data-on-implementation-ammendment-and-termination-of-international-restrictive-measures 

Si më poshtë, ndryshimet dhe Listën e përditësuar, të plotë, të përcaktuar sipas individëve, subjekteve, vendeve dhe rezolutave bazë, i gjeni në:

https://www.un.org/securitycouncil/content/un-sc-consolidated-list