Agjencia e InteligjencËs Financiare

Këshilli i Sigurimit ISIL (Da’esh) dhe Komiteti i Sanksioneve të Al-Kaidës amendon ndryshimet në listën e saj të sanksioneve

 

Më 31 janar 2021, Komiteti i Këshillit të Sigurimit në përputhje me rezolutat 1267 (1999), 1989 (2011) dhe 2253 (2015) në lidhje me ISIL (Da’esh), Al-Kaida dhe individë të lidhur, grupe, ndërmarrje dhe subjekte ndryshuan shënimet më poshtë në Listën e Sanksioneve të individëve dhe entiteteve që i nënshtrohen ngrirjes së pasurive, ndalimit të udhëtimit dhe embargos së armëve të përcaktuara në paragrafin 1 të rezolutës 2368 të Këshillit të Sigurimit (2017) nën Kapitullin VII të Kartës së Kombeve të Bashkuara. Regjistrimet u amenduan pas Rishikimit Vjetor të vitit 2019 të kryer në përputhje me paragrafin 86 të rezolutës 2368 (2017).

QDi.006     QDi.012     QDi.015     QDi.029     QDi.057     QDi.126     QDi.135     QDi.141     QDi.150     QDi.154      QDi.155     QDi.184     QDi.208     QDi.217

QDi.219    QDi.222     QDi.223     QDi.226     QDi.244     QDi.251     QDi.268     QDi.282     QDi.292     QDi.293     QDi.295    QDi.299    QDi.296      QDi.298

QDi.328    QDi.333     QDi.338     QDi.343     QDi.344    QDi.345      QDi.348     QDi.349     QDi.350    QDi.355     QDi.356     QDi.357     QDi.358      QDi.359

QDi.360     QDi.363     QDi.364     QDi.365    QDi.367     QDi.368     QDi.371     QDi.372     QDi.336      QDi.377     QDe.001     QDe.002   QDe.003    QDe.004

QDe.006   QDe.007    QDe.008    QDe.010     QDe.011    QDe.012    QDe.014    QDe.019     QDe.021    QDe.070    QDe.088   QDe.089    QDe.090    QDe.092

QDe.098   QDe.100    QDe.101    QDe.104     QDe.106      QDe.108     QDe.109     QDe.110     QDe.111    QDe.112     QDe.113     QDe.114     QDe.115      QDe.116

QDe.118     QDe.119      QDe.130     QDe.131     QDe.132     QDe.147