Agjencia e Inteligjencës Financiare

Category: Trajnim 2022

  • Trajnim me subjektet e legjislacionit për parandalimin e pastrimit të parave – 08.04.2022

    Në datën 08.04.2022, u zhvillua, në ambientet e Drejtorisë së Përgjithshme të Parandalimit të Pastrimit të Parave (DPPPP) trajnimi me temë: “Udhëzuesi Për qasjen e bazuar mbi rrezikun e pastrimit të parave”, në të cilin merrnin pjesë përfaqësues të Institucioneve Financiare Jo-bankë, noter dhe auditues ligjor. Gjatë kësaj seance trajnimi, janë trajtuar nga ekspertët e…

  • Trajnim me subjektet e legjislacionit për parandalimin e pastrimit të parave – 01.04.2022

    Në datën  01.04.2022, u zhvillua, në ambientet e Drejtorisë së Përgjithshme të Parandalimit të Pastrimit të Parave (DPPPP) trajnimi me temë: “Mbi zbatimin e legjislacionit për parandalimin e pastrimit të parave” në të cilin merrnin pjesë  përfaqësues  të subjekteve noter, shoqëri ndërtimi dhe zyra këmbimi valutor. Gjatë kësaj seance trajnimi, nga ekspertët e DPPPP janë…

  • Trajnim me subjektet e legjislacionit për parandalimin e pastrimit të parave

    Në datën  18.02.2022, u zhvillua, në ambientet e Drejtorisë së Përgjithshme të Parandalimit të Pastrimit të Parave (DPPPP) trajnimi me temë: “Mbi zbatimin e legjislacionit për parandalimin e pastrimit të parave” në të cilin merrnin pjesë  përfaqësues  të Shoqërive të ndërtimit, Institucion Financiar Jo-Bankë dhe noter. Gjatë këtij trajnimi, është trajtuar në mënyrë të veçantë…