Agjencia e InteligjencËs Financiare

Njoftimi i Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara datë 17 06 2021

Më 17 Qershor 2021, Komiteti i Këshillit të Sigurimit i krijuar në përputhje me rezolutën 1267 (1999), 1989 (2011) dhe 2253 (2015) në lidhje me ISIL (Da’esh), Al-Kaida dhe individë të lidhur, grupe, ndërmarrje dhe subjekte miratuan shtimin e hyrjes të specifikuar më poshtë në ISIL (Da’esh) ) dhe Lista e Sanksioneve të Al-Kaidës e individëve dhe entiteteve që i nënshtrohen ngrirjes së pasurive, ndalimit të udhëtimit dhe embargos së armëve të përcaktuara në paragrafin 1 të rezolutës 2368 të Këshillit të Sigurimit (2017) dhe të miratuar në Kapitullin VII të Kartës së Kombeve të Bashkuara, miratoi ndryshimet, të specifikuara me mbivizim dhe nënvizim, në shënimet më poshtë në Listën e saj të Sanksioneve të individëve dhe njësive.

A. Individuals

QDi.429 Name: 1: MOHAMMAD 2: ALI 3: AL HABBO
Name (original script): ???? ??? ?????
Title: na Designation: na DOB: a) 1 Oct. 1983 b) 15 Mar. 1983 c) 1 Jan. 1980 POB: Raqqa, Syrian Arab Republic
Good quality a.k.a.: a) Mohamad Abdulkarim b) Muhammad Abd-al-Karim Low quality a.k.a.: a) Al-Hebo b) Al-Habu c) Alhobo d) Habo e) Hebbo f) Habu Nationality: Syrian Arab Republic Passport no: Syrian Arab Republic number 00814L001424 National identification no: a) Syrian Arab Republic national identification card number 10716775 b) Syrian Arab Republic national identification card number 2020316097 c) Syrian Arab Republic national identification card number 2020409266 Address: a) Gazantiep, Turkey (since 2016) b) Raqqa, Syrian Arab Republic Listed on: 17 June 2021 Other information: Turkey-based facilitator who provides financial services to, or in support of, Islamic State in Iraq and the Levant, listed as Al-Qaida in Iraq (QDe.115). INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals.

In accordance with paragraph 55 of resolution 2368 (2017), the Committee has made accessible on its website the narrative summaries of reasons for listing of the above entry at the following URL:  www.un.org/securitycouncil/sanctions/1267/aq_sanctions_list/summaries.

The ISIL (Da’esh) and Al-Qaida Sanctions List is updated regularly on the basis of relevant information provided by Member States and international and regional organizations.  An updated List is accessible on the ISIL (Da’esh) and Al-Qaida Sanctions Committee’s website at the following URL:  www.un.org/securitycouncil/sanctions/1267/aq_sanctions_list.

The United Nations Security Council Consolidated List is also updated following all changes made to the ISIL (Da’esh) and Al-Qaida Sanctions List.  An updated version of the Consolidated List is accessible via the following URL:  www.un.org/securitycouncil/content/un-sc-consolidated-list.