Agjencia e InteligjencËs Financiare

Njoftimi i Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara

Më 29 Prill 2021, Komiteti i Këshillit të Sigurimit i krijuar në përputhje me rezolutën 1970 (2011) azhurnim te informacionit në lidhje me Libinë miratoi ndryshimet, të specifikuara me mbivizim dhe nënvizim, në shënimet më poshtë në Listën e saj të Sanksioneve të individëve dhe njësive.

A. Individuals

LYi.012 Name: 1: MOHAMMED 2: MUAMMAR 3: QADHAFI 4: na
Title: na Designation: na DOB: 1970 POB: Tripoli, Libya Good quality a.k.a.: na Muhammed Muammar Muhammed Abdul Salam Low quality a.k.a.: na Nationality: na Passport no: na Oman 03824969, issued on 4 May 2014 National identification no: na Oman 97183904 Address: Sultanate of Oman (Believed status/ location: Sultanate of Oman) Listed on: 26 Feb. 2011 (amended on 26 Sep. 2014, 4 Sep. 2013, 2 Apr. 2012, 29 Apr. 2021Other information: Listed pursuant to paragraphs 15 and 17 of resolution 1970 (Travel Ban, Asset Freeze). INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UNNotices-Individuals.

LYi.026 Name: 1: Abd 2: Al-Rahman 3: al-Milad 4: na
Title: na Designation: Commander of the Coast Guard in Zawiya DOB: Approximately (29 years old) 27 July 1986 POB: Tripoli, Libya Good quality a.k.a.: na Abdurahman Salem Ibrahim Milad Low quality a.k.a.: a) Rahman Salim Milad b) al-Bija Nationality: Libya Passport no: na Libya G52FYPRL, issued on 8 May 2014 (Date of expiration: 7 May 2022) National identification no: na Address: Zawiya, Libya Listed on: 7 Jun. 2018 (amended on 29 Apr. 2021Other information: Listed pursuant to paragraphs 15 and 17 of resolution 1970 (Travel Ban, Asset Freeze) INTERPOLUN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-NoticesIndividuals.

Press releases concerning changes to the Committee’s Sanctions List may be found in the “Press Releases” section on the Committee’s website at the following URL:  www.un.org/securitycouncil/sanctions/1970/press-releases.

The updated version of the Committee’s Sanctions List, available in HTML, PDF and XML format, may be found at the following URL:  www.un.org/securitycouncil/sanctions/1970/materials.

The United Nations Security Council Consolidated List is also updated following all changes made to the Committee’s Sanctions List and is accessible at the following URL:  www.un.org/securitycouncil/content/un-sc-consolidated-list.