Agjencia e InteligjencËs Financiare

Njoftimi i Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara 23.11.2021

Më 23 nëntor 2021, Komiteti i Këshillit të Sigurimit në përputhje me rezolutat 1267 (1999), 1989 (2011) dhe 2253 (2015) në lidhje me ISIL (Da’esh), Al-Kaedën dhe individët, grupet, ndërmarrjet dhe entitetet e lidhura miratuan shtesen e specifikuar më poshtë në listën e  sanksioneve të ISIL (Da’esh) dhe Al-Kaidës të individëve dhe subjekteve që i nënshtrohen ngrirjes së aseteve, ndalimit të udhëtimit dhe embargos së armëve të përcaktuara në paragrafin 1 të rezolutës 2368 (2017) të Këshillit të Sigurimit dhe të miratuar sipas Kapitullit VII të Kartës së Kombeve të Bashkuara.

 

A. Individuals

QDi.430 Name: 1: EMRAAN 2: ALI 3: na 4: na
Name (original script): na
Title: na Designation: na DOB: 4 Jul. 1967 POB: Rio Claro, Trinidad and Tobago
Good quality a.k.a.: na Low quality a.k.a.: Abu Jihad TNT Nationality: a) Trinidad and Tobago b) United States of America Passport no: a) Trinidad and Tobago TB162181 (issued on 27 January 2015, expired 26 January 2020) b) United States of America, 420985453 (expired 6 February 2017) National identification no: Trinidad and Tobago 19670704052 Address: a) United States of America (in detention, Federal Detention Center ? Miami, Register Number: 10423-509 b) #12 Rio Claro Mayaro Road, Rio Claro, Trinidad (previous location 2008-March 2015) c) #7 GUAYAGUAYARE Road, Rio Claro, Trinidad (previous location circa 2003) d) United States of America (previous location- January 1991-2008) Listed on: 23 November 2021 Other information: Senior member of Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL), listed as Al-Qaida in Iraq (QDe.115).  Recruited for ISIL and instructed individuals to perpetrate terrorist acts via online video.  Physical description: height 176 cm, weight 73 kg, medium built, colour of eyes- brown, colour of hair- black/bald, complexion- brown.  Speaks English. INTERPOL-UN Security Council Special Notice web link: https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals

In accordance with paragraph 55 of resolution 2368 (2017), the Committee has made accessible on its website the narrative summaries of reasons for listing of the above entry at the following URL: www.un.org/securitycouncil/sanctions/1267/aq_sanctions_list/summaries.

The ISIL (Da’esh) and Al-Qaida Sanctions List is updated regularly on the basis of relevant information provided by Member States and international and regional organizations.  An updated List is accessible on the ISIL (Da’esh) and Al-Qaida Sanctions Committee’s website at the following URL:  www.un.org/securitycouncil/sanctions/1267/aq_sanctions_list.

The United Nations Security Council Consolidated List is also updated following all changes made to the ISIL (Da’esh) and Al-Qaida Sanctions List.  An updated version of the Consolidated List is accessible via the following URL: www.un.org/securitycouncil/content/un-sc-consolidated-list.