Agjencia e InteligjencËs Financiare

Njoftimi i Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara 08.12.2021

Më 8 dhjetor 2021, Komiteti i Këshillit të Sigurimit i krijuar në bazë të rezolutës 1518 (2003) hoqi shënimet e mëposhtme nga Lista e tij e Sanksioneve të individëve dhe subjekteve.

A. Individuals

IQi.029 Name: 1: MAHMUD 2: DHIYAB 3: AL-AHMED 4: na
Name (original script): ????? ???? ??????
Title: na Designation: na DOB: 1953 POB: a) Baghdad, Iraq b) Mosul, Iraq Good quality a.k.a.: na Low quality a.k.a.: na Nationality: Iraq Passport no: na National identification no: na Address: na Listed on: 27 Jun. 2003 Other information:

IQi.034 Name: 1: HUSAM 2: MUHAMMAD 3: AMIN 4: AL-YASSIN
Name (original script): ???? ???? ???? ???????
Title: na Designation: na DOB: a) 1953 b) 1958 POB: Tikrit, Iraq Good quality a.k.a.: na Low quality a.k.a.: na Nationality: Iraq Passport no: na National identification no: na Address: na Listed on: 27 Jun. 2003 Other information:

Press releases concerning changes to the Committee’s Sanctions List may be found in the “Press Releases” section on the Committee’s website at the following URL: www.un.org/securitycouncil/sanctions/1518/press-releases.

The updated version of the Committee’s Sanctions List, available in HTML, PDF and XML format, may be found at the following URL: www.un.org/securitycouncil/sanctions/1518/materials.

The United Nations Security Council Consolidated List is also updated following all changes made to the Committee’s Sanctions List and is accessible at the following URL: www.un.org/securitycouncil/content/un-sc-consolidated-list.