Agjencia e InteligjencËs Financiare

Category: Uncategorized

  • Trajnim me subjektet e legjislacionit për parandalimin e pastrimit të parave

    Trajnim me subjektet e legjislacionit për parandalimin e pastrimit të parave Në datën 11.12.2020, u zhvillua, në ambientet e Drejtorisë së Përgjithshme të Parandalimit të Pastrimit të Parave (DPPPP) trajnimi me temë: “Mbi zbatimin e sanksioneve ndërkombëtare” në të cilin merrnin pjesë subjektet noter dhe studio ligjore. Gjatë këtij trajnimi, është trajtuar në mënyrë të…

  • Trajnim me subjektet e legjislacionit për parandalimin e pastrimit të parave

    Në datën 27.11.2020, u zhvillua, në ambientet e Drejtorisë së Përgjithshme të Parandalimit të Pastrimit të Parave (DPPPP) trajnimi me temë: “Mbi zbatimin e sanksioneve ndërkombëtare” në të cilin merrnin pjesë subjektet noter, studio ligjore, kontabilist dhe shoqëri ndërtimi. Gjatë këtij trajnimi, është trajtuar në mënyrë të veçantë zbatimi nga subjektet e ligjit të sanksioneve…

  • Trajnim për parandalimin e pastrimit të parave dhe financimin e terrorizmit në bashkëpunim me IEKA

    Trajnim për parandalimin e pastrimit të parave dhe financimin e terrorizmit në bashkëpunim me IEKA Në datat  17 dhe 19  nëntor 2020, Drejtoria e Përgjithshme e Parandalimit të Pastrimit të Parave (DPPPP), mori pjesë në trajnimin për ekspertët kontabël të autorizuar dhe audituesit ligjor,  të organizuar nga Instituti i Ekspertëve Kontabël të Autorizuar (IEKA). Në…