Agjencia e InteligjencËs Financiare

Category: Trajnim 2023

  • Trajnim me subjektet e legjislacionit për parandalimin e pastrimit të parave

    Në datën 13.10.2023, u zhvillua, në ambientet e Agjencisë së Inteligjencës Financiare (AIF) trajnimi me temë: “MBI ZBATIMIN E LIGJIT PER PPP/FT, ZBATIMI I SANKSIONEVE NDËRKOMBËTARE DHE UDHEZUESI PER VLERESIMIN E BAZUAR NE RIKUN E PP/FT” në të cilin merrnin pjesë përfaqësues të Studiove ligjore. Gjatë këtij trajnimi, është trajtuar në mënyrë të veçantë zbatimi…

  • Trajnim me subjektet e legjislacionit për parandalimin e pastrimit të parave 13.10.2023

    Në datën 13.10.2023, u zhvillua, në ambientet e Agjencisë së Inteligjencës Financiare (AIF) trajnimi me temë: “MBI ZBATIMIN E LIGJIT PER PPP/FT, ZBATIMI I SANKSIONEVE NDËRKOMBËTARE DHE UDHEZUESI PER VLERESIMIN E BAZUAR NE RIKUN E PP/FT” në të cilin merrnin pjesë përfaqësues të Studiove ligjore. Gjatë këtij trajnimi, është trajtuar në mënyrë të veçantë zbatimi…

  • Trajnim me subjektet e legjislacionit për parandalimin e pastrimit të parave 18.09.2023

    Në datën  18.09.2023, u zhvillua, në ambientet e Agjencisë së Inteligjencës Financiare (AIF) trajnimi me temë: “Mbi zbatimin e legjislacionit për parandalimin e pastrimit të parave dhe financimiot të terrorizmit”, në të cilin merrnin pjesë  përfaqësues të  Institucioneve Financiare Jo Banke (IFJB) dhe Lojrat e fatit. Gjatë kësaj seance trajnimi, janë trajtuar nga ekspertët e…