Agjencia e InteligjencËs Financiare

Buxheti i Agjencise së Inteligjencës Financiare


Tabelat e buxhetit per shpenzimet korrente dhe kapitale

Buxheti 2024

Regjistri i Parashikimeve të Prokurimeve Publike

Regjistri i parashikimeve Viti 2024

Tabelat e buxhetit per shpenzimet korrente dhe kapitale

Buxheti 2023

Buxheti 2023 i Rishikuar

Regjistri i Parashikimeve të Prokurimeve Publike

Regjistri i parashikimeve Viti 2023

Regjistri i Realizimeve të Prokurimeve Publike

Regjistri i realizimeve Viti 2023

Tabelat e buxhetit per shpenzimet korrente dhe kapitale

Buxheti 2022

Buxheti 2022 i Rishikuar

Regjistri i Parashikimeve të Prokurimeve Publike

Regjistri i parashikimeve Viti 2022

Regjistri i Realizimeve të Prokurimeve Publike

Regjistri i realizimeve Viti 2022