Programi i inspektimeve të parashikuara për muajin qërshor  2017

Nr. Kategoria Lloji i inspektimit Data e Inspektimit Vendndodhja
1 ZKV I plotë 16-19/05/2017 Elbasan
2 ZKV -//- 16-19/05/2017 Elbasan
3 ZKV -//- 16-18/05/2017 Tiranë
4 Bankë -//- 19-31/05/2017 Tiranë
5 Bankë i përbashkët[1] 22/05/2017- Tiranë
09/06/2017
6 Ndërtim I plotë 01-05/06/2017 Tiranë
7 Ndërtim -//- 01-05/06/2017 Tiranë
8 Ndërtim -//- 07-09/06/2017 Tiranë
9 ZKV -//- 07-09/06/2017 Tiranë
10 ZKV -//- 13-16/06/2017 Tiranë
11 ZKV -//- 13-16/06/2017 Tiranë
12 Bankë I plotë 19-30/06/2017 Tiranë


1. Në bashkëpunim me Bankën e Shqipërisë