March 30, 2023 Jonid Kanini

Njoftimi i Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara 15.03.2023 – Reference SC/15229 e Publikuar nga OKB më (( 30 MARS 2023)-(AZHURNIM)

Security Council ISIL (Da’esh), Al-Qaida Sanctions Committee Amends 102 Entries on Its Sanctions List

– Reference SC/15229  15 MARCH  2023 – Published by OKB on 30/03/2023

 

On 15 March 2023, the entries below on the ISIL (Da’esh) and Al-Qaida Sanctions List of individuals and entities subject to the assets freeze, travel ban, and arms embargo set out in paragraph 1 of Security Council resolution 2610 (2021) were amended following the 2021 Annual Review conducted in accordance with paragraphs 90 and 91 of resolution 2610 (2021).

The following technical amendments were implemented on all the entries below:  in the field “Other information”, text was added as follows:  Review pursuant to Security Council resolution 2610 (2021) was concluded on 8 November 2022.

LIST OF AMENDED ENTRIES

 

1. QDi.001   35. QDi.232   69. QDi.403
2. QDi.002   36. QDi.236   70. QDi.404
3. QDi.009   37. QDi.238   71. QDi.405
4. QDi.017   38. QDi.249   72. QDi.406
5. QDi.018   39. QDi.264   73. QDi.407
6. QDi.019   40. QDi.265   74. QDi.408
7. QDi.054   41. QDi.266   75. QDi.409
8. QDi.055   42. QDi.271   76. QDi.410
9. QDi.056   43. QDi.272   77. QDi.415
10. QDi.058   44. QDi.273   78. QDi.424
11. QDi.075   45. QDi.276   79. QDe.003
12. QDi.087   46. QDi.277   80. QDe.012
13. QDi.114   47. QDi.283   81. QDe.015
14. QDi.119   48. QDi.289   82. QDe.021
15. QDi.122   49. QDi.291   83. QDe.100
16. QDi.123   50. QDi.296   84. QDe.104
17. QDi.124   51. QDi.308   85. QDe.105
18. QDi.129   52. QDi.309   86. QDe.106
19. QDi.136   53. QDi.312   87. QDe.108
20. QDi.142   54. QDi.313   88. QDe.109
21. QDi.144   55. QDi.314   89. QDe.110
22. QDi.147   56. QDi.315   90. QDe.111
23. QDi.156   57. QDi.316   91. QDe.112
24. QDi.186   58. QDi.317   92. QDe.113
25. QDi.188   59. QDi.318   93. QDe.114
26. QDi.196   60. QDi.319   94. QDe.116
27. QDi.203   61. QDi.320   95. QDe.121
28. QDi.204   62. QDi.335   96. QDe.135
29. QDi.216   63. QDi.361   97. QDe.136
30. QDi.218   64. QDi.374   98. QDe.152
31. QDi.223   65. QDi.380   99. QDe.153
32. QDi.228   66. QDi.392   100. QDe.154
33. QDi.229   67. QDi.399   101. QDe.155
34. QDi.231   68. QDi.400   102. QDe.156

 

The ISIL (Da’esh) and Al-Qaida Sanctions List is updated regularly on the basis of relevant information provided by Member States and international and regional organizations.  An updated List is accessible on the ISIL (Da’esh) and Al-Qaida Sanctions Committee’s website at the following URL:  www.un.org/securitycouncil/sanctions/1267/aq_sanctions_list.

The United Nations Security Council Consolidated List is also updated following all changes made to the ISIL (Da’esh) and Al-Qaida Sanctions List.  An updated version of the Consolidated List is accessible via the following URL:  www.un.org/securitycouncil/content/un-sc-consolidated-list.


Listën e përditësuar  të OKB e gjeni në adresat e mëposhtme si dhe në modulin e raportimit të DPPPP.

 

Listën e përditësuar, të plotë, të përcaktuar sipas individëve, subjekteve, vendeve dhe rezolutave bazë, e gjeni në:  https://www.un.org/securitycouncil/content/un-sc-consolidated-list

(Lista e Konsoliduar e OKB për personal dhe subjektet e shpallura Terrorist); https://www.un.org/press/en/content/security-council/press-release

(Lista e Konsoliduar e OKB për personal dhe subjektet e shpallura Terrorist në faqen web të DPPPP); https://fiu.gov.al/sq/

(Lista e INTERPOL); https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Entities