May 6, 2020 Mustafa Beqiri

Njoftim për subjektet e ligjit “Për parandalimin e pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit”

Të nderuar subjekte,

Në kuadër  të situatës së pazakontë në vend të krijuar nga COVID-19, Drejtoria e Përgjithshme e Parandalimit të Pastrimit të Parave  informon se nevojat për trajnim të subjekteve të ligjit, do të sigurohen në vijimësi dhe nëpërmjet platformave  të videokonferencave. Për të marrë informacion të mëtejshëm për mënyrën e organizimit dhe datën e trajnimit, mund të na kontaktoni në adresat info@fint.gov.al dhe inspektim@fint.gov.al

Faleminderit.