Koordinatori për të drejtën e informimit i Drejtorisë së Përgjithshme të Parandalimit të Pastrimit Të Parave

Znj. Ina Zogu

Specialiste në Drejtorinë Juridike dhe Marrëdhënieve me Jashtë

E-mail: info@fint.gov.al
Tel: + 355 4 2244602
Adresa: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Nr. 3, Tiranë
Orari:
E Hënë -E Enjte 08:00 – 16:30
E Premte 08:00 – 14:00