ADRESA

  • Ministria e Financave
    “Bulevardi Dëshmoret e Kombit”, Nr. 3
    Tirane, Shqipëri
  • Tel: +355 4 2244602
  • Fax: +355 4 2244602
  • info@fint.gov.al;
  • Per ç’do arsye teknike ju lutemi kontaktoni ne adresen it@fint.gov.al
  • www.fiu.gov.al