Raporti vjetor 2020

Mund të shkarkoni raportet vjetore në vite të Drejtorisë së Përgjitshme të Parandalimit të Pastrimit të Parave në formatin PDF duke klikuar link-un ketu.

Praktikat më të mira ndërkombëtare

Shkarkoni raportin ne formatin PDF duke klikuar ikonen mesiper ose link-un ketu.

Rekomandimet e FATF, Standardet Ndërkombëtare

Mund të konsultoni publikimet dhe Udhëzuesit më të fundit FATF dhe duke klikuar këtu.

Lista e personave të shpallur të Këshillit të Sigurimit të OKB

Shkarkoni listën e integruar të personave të shpallur në EXCEL ketu.