E-mail: info@fint.gov.al
Tel: + 355 4 2244602
Adresa: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Nr. 3, Tiranë